Obchodní podmínky :: Silent Works⚡ Expresní tisk >>
Logo
Zavolejte, rádi Vám poradíme.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný, vyberte nějaký skvělý textil
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 001,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Stručný přehled

 • Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem či telefonicky
 • Náš smluvní vztah vzniká v případě prodeje zboží bez potisku doručením přijetí objednávky na váš e-mail 
 • V případě poptávky textilních služeb (potisk, výšivka) vzniká smluvní vztah až okamžikem, kdy nám je doručen váš souhlas s cenovou nabídkou
 • Zboží můžete uhradit prostřednictvím dobírky nebo převodem (či vkladem) na náš účet. V případě zakázkových textilních služeb si ale vyhrazujeme právo na zálohu v individuální výši
 • Odpovídáme za to, že zboží v okamžiku předání nemá vady
 • U zakoupeného zboží máte ze zákona 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy
 • Zboží zhodnocené potiskem či výšivkou dle vašich požadavků je pochopitelně dále neprodejné a dle § 1837 občanského zákoníku nelze v takovém případě od smlouvy odstoupit
 • Zboží byste si měli při převzetí zkontrolovat, včetně neporušenosti obalu v případě doručování kurýrem

 

Kompletní obchodní podmínky

 • Prodávající: Roman Škanta
 • Sídlo a kontaktní adresa: V Bytovkách 754/30, Praha 10
 • Identifikační číslo: 87997304
 • Kontaktní e-mail: info@silentworks.cz
 • Kontaktní telefon: (+420) 776 666 982
 • Prodávající je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 2. 8. 2011, Č. j. MCP6 074299/2011, Ev. úřad Městská část Praha 22
 • Účel: Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu Silent Works umístěného na webovém rozhraní www.silentworks.cz (dále jen „webové rozhraní“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Romana Škanty provozující internetový obchod Silentworks.cz, se sídlem V Bytovkách 754/30, Praha 10, identifikační číslo: 87997304, zapsané v Živnostenském rejstříku od 2. 8. 2011,  Č.j.: MCP6 074299/2011, Ev. úřad Městská část Praha 22 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.silentworks.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 1.5. Jako kupní smlouva nebo smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 • 2.4. Objednávku může kupující podat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře, případně e-mailem či telefonicky. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, konkrétně informace:
  • o kupujícím (jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)
  • o objednávaném zboží, zejména číslo a název zboží, velikost, barva, množství, apod.
  • o kupní ceně a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a místu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 • 2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem či telefonicky).
 • 2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby)
 • 2.9. Na webovém rozhraní je možno objednat potisk textilu, výšivky na textil, případné další podobné služby (dále jen společně jako „textilní služby“). Chcete-li objednat textilní služby, vyplňte objednávku podle článku 2.4. obchodních podmínek a v objednávkovém procesu využijte možnosti „Připojit obrázek“ a/nebo „Připojit poznámku“. Specifikujete tak poptávku textilních služeb (dále „tisková data“). Po odeslání formuláře vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou (prostřednictvím e-mailu či telefonicky), případně pro doplnění tiskových dat. Po odsouhlasení cenové nabídky z vaší strany vypracujeme a zašleme vám ke schválení předtiskovou korekturu (vizualizaci). Po odsouhlasení korektury z vaší strany začneme zpracovávat vaši objednávku. V případě objednávky textilních služeb nedochází k uzavření smlouvy podle článku 2.7. obchodních podmínek, ale smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám bude doručen váš souhlas s cenovou nabídkou.
 • 2.10. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob, zákony České republiky či soukromý etický kodex prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného designu (např. ochranné známky). Objednávku, která bude obsahovat tisková data v rozporu s tímto článkem, jsme oprávněni odmítnout.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné. Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.
 • 3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. Převodem peněz — způsob platby, při kterém dává kupující příkaz k úhradě ze svého účtu na účet prodávajícího č. 17558430/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
  2. Vkladem na účet — tento způsob platby může kupující využít, pokud není majitelem žádného účtu nebo pokud je pro kupujícího jednodušší realizovat platbu přímo na účet prodávajícího v pobočce banky
  3. Prostřednictvím dobírky — úhrady v hotovosti zaměstnanci přepravní společnosti
 • 3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 3.4. Po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího se vybere jeden z těchto způsobů úhrady:
  1. Faktura k úhradě po dodání zboží
  2. Záloha + zbytek ceny na fakturu
  3. Dobírka (prostřednictvím přepravní společnosti)
  4. 100% záloha předem
 • 3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • 3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • 3.7. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad — fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. (týka se zejména textilních služeb uvedených v čl. 2.9.)
 • 4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Roman Škanta, V Bytovkách 754/30, 104 00 Praha 10 či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@silentworks.cz.
 • 4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1. Způsob dodání zboží je prostřednictvím České pošty, dopravce Uloženka nebo osobním odběrem. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Cena balného a dopravy v rámci území ČR je:
  • Osobní odběr po předchozí úhradě na adrese Vršovická 416/9, Praha 10 .... zdarma
  • Osobní odběr po předchozí úhradě na adrese V Bytovkách 754/30, Praha 10 .... zdarma 
  • Uloženka – výdejní síť .... 69 Kč, platba dobírkou +30 Kč
  • DPD – doprava na adresu .... 109 Kč, platba dobírkou +30 Kč
  • Česká pošta – Balík do ruky .... 129 Kč, platba dobírkou +30 Kč
 • 5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • 5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • 6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání, V Bytovkách 754/30, Praha 10
 • 6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 • 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@silentworks.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Zpracovateli osobních dat jsou: Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO: 47114983 a Uloženka s.r.o. se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha-Nusle, PSČ 140 00.
 • 8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, COOKIES

 • 9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou drobné textové informace, které mohou být prostřednictvím serveru odeslány a dočasně uloženy v počítači kupujícího. Jejich smyslem je usnadnění navigace uživatele, vyhodnocování dat o používání webové stránky a získávání anonymních informací o relevantnosti reklamy. Nastavením svého prohlížeče, v Nastavení reklam společnosti Google a na odhlašovací stránce společnosti NAI může kupující ukládání cookies částečně či úplně zamezit. Funkčnost webových stránek tím však může být omezena.

 

10. DORUČOVÁNÍ

 • 10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 • 10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • 10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Bytovkách 754/30, Praha 10, adresa elektronické pošty info@silentworks.cz, telefon +420 776 666 982.

 

V Praze dne 1. 3. 2018

Roman Škanta
+420 776 666 982

 

Ke stažení

Vítejte v dobré společnosti našich klientů:Osobní odběr zdarma

Vršovická 416/9, Praha 10 – Vršovice
• Pouze osobní odběr po předchozí domluvě
• Pouze pro platbu převodem

Kontaktujte nás
Logo
Zákaznická podpora: Roman
Zákaznická podpora: Roman
© 2022 Silent Works. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz